+31 (0)114-311929
  • STERK IN STAAL, ALUMINIUM EN RVS
  • STERK IN STAAL, ALUMINIUM EN RVS
  • STERK IN STAAL, ALUMINIUM EN RVS
  • Bouwstaalmatten en betonijzer
    STERK IN STAAL, ALUMINIUM EN RVS
  • STERK IN STAAL, ALUMINIUM EN RVS
Bedrijven & particulieren
Snelle Levering
op locatie
Meer dan 400
soorten staal
Transportdienst mogelijk

Privacybeleid

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. J. van der Walle B.V. streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.

Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Definities
• Gebruiker: iedere gebruiker van de website dan wel betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
• Website: www.jvanderwalle.nl.
• Verwerkingsverantwoordelijke: J. van der Walle B.V.
• Verwerken: alle handelingen die Verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens

uitvoert, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, ophalen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, bekendmaken door overdracht, samenbrengen, afstemmen, combineren, met elkaar in verband brengen, afschermen, blokkeren, uitwissen of vernietigen, al dan niet door geautomatiseerde middelen.

1. Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met
J. van der Walle B.V., Meridiaan 9A, 4561 PH Hulst, +31(0)114-311929.

2. Wat doen wij?
Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de data die Gebruiker via een contactformulier en/of informatieformulier dan wel via e-mail aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt door het opslaan en bewaren van de N.A.W.-gegevens.
Daarnaast registreren wij uw N.A.W.-gegevens bij contante inkoop van metalen. Voor de contante inkoop van koper, koperkabel en koperlegeringen registreren wij aanvullend uw identificatienummer.

3. Waarom?
Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker voor de volgende doeleinden:
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer;
• product- en dienstontwikkeling;
• wettelijke verplichting;
• het bepalen van strategie en beleid.

Indien Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van Gebruiker voor andere doeleinden wil gaan verwerken, zal Gebruiker hierover geïnformeerd worden voorafgaand aan deze nieuwe verwerking.

4. Grondslag voor gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens van Gebruiker voor deze doeleinden vindt voor zover nodig plaats op grond van een juridische grondslag, gerechtvaardigd belang of toestemming.
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons of het verbeteren van onze dienstverlening.

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.
Indien u niet bereid bent om uw gegevens beschikbaar te stellen, dan kan het zijn dat wij u niet kunnen helpen en het contract met u niet kunnen uitvoeren.

5. Gerechtvaardigde belangen Verwerkingsverantwoordelijke
Het beantwoorden van vragen maakt onderdeel uit van de reguliere bedrijfsactiviteiten van J. van der Walle B.V. De gegevens die Gebruiker hiertoe verstrekt zijn dan ook nodig om vragen (zo goed mogelijk) te kunnen beantwoorden.

6. Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:
• functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”

Analytics cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

7. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden, genoemd onder 3, waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

8. Toegang tot de persoonsgegevens
• Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het kader van de doeleinden toegang tot de persoonsgegevens van Gebruiker.

• Gebruiker
Gebruiker heeft het recht de opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm om deze over te kunnen dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de persoonsgegevens van Gebruiker enkel aan andere derden zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties indien een wettelijke verplichting dit vereist.

9. Beveiliging
Verwerkingsverantwoordelijke gaat strikt vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van Gebruiker. Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt gebruik gemaakt van beveiligde servers. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen een selecte groep medewerkers heeft toegang tot de gegevens. De medewerkers van J. van der Walle B.V. zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

10. Links naar andere websites
Onze internetpagina bevat links naar andere websites. J. van der Walle B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van J. van der Walle B.V. vallen.

11. Rechten Gebruiker
• Inzage
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens te verlenen.

• Rectificatie / verwijdering
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken tot rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.

• Beperking
Gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen:

– in de periode tussen de aanvraag van rectificatie en de verwerking hiervan;

– indien Gebruiker de verwerking van de gegevens onrechtmatig acht en Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens door zwaarwegende belangen niet kan verwijderen;

– indien Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft, maar Gebruiker wel voor een bepaalde rechtsvordering;

– in de periode tussen het indienen van bezwaar en de reactie hierop.

• Wanneer Gebruiker een verwerkingsbeperking heeft aangevraagd, mag Verwerkings-verantwoordelijke enkel nog de gegevens opslaan, maar deze niet gebruiken voor een van de doeleinden genoemd onder 3.

• Bezwaar
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van Gebruiker.

12. Contact
Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van dit privacy beleid zijn ontstaan, kan contact worden opgenomen met J. van der Walle B.V. via walle-metaal@kpnplanet.nl. Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons recht om voor deze privacyverklaring aan te passen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Datum: 13 mei 2019

Ma t/m Do: 8.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00
Vrijdag: 8.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30
Zaterdag: gesloten